Jumat, 04 Juni 2021

PENGUMUMAN KELULUSAN SMP NEGERI 3 GENTENG TAHUN 2020-2021

 

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 3 GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR: 421/0604 /429.101.034/2021

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK SMP NEGERI 3 GENTENG

 TAHUN PELAJARAN 2020/2021

 

 


KLIK DI SINIFOTO PROSES PENYERAHAN PESERTA DIDIK KELAS IX

SMP NEGERI 3 GENTENG TAHUN 2020-2021

 


 

 CUPLIKAN VIDEO