Jurnal

 Jurnal Kegiatan SekolahUntuk mengisi Jurnal Kegiatan Sekolah bisa melakukan klik di bawah ini:

MENGISI JURNAL KEGIATAN


Menampilkan Hasil Jurnal Kegiatan yang sudah berjalan klik di bawah ini:

JURNAL MASING-MASING KELAS 

JUR_7AJUR_8AJUR_9A
JUR_7BJUR_8BJUR_9B
JUR_7CJUR_8CJUR_9C
JUR_7DJUR_8DJUR_9D
JUR_7EJUR_8EJUR_9E
JUR_7FJUR_8FJUR_9F

CONTROL JURNAL SEMUA KELAS


JURNAL MASING-MASING GURU DAN KARYAWAN SEBAGAI BERIKUT


KEPALA

Dra. DWI ANE WULANDHARI, M,Si


GURU:

4.  WARIDAH, S.Pd

5.  IMAM MUKODIM, S.Pd

6.  LULUT RETNO DEWI, S.Pd

7.  ISKANUDIN, S.Pd

8.  SUYONO, S.Pd

9.  SUPARTI, S.Pd

10.  RATNAWATI, S.PD

11.  Drs. IMAM KHOIRI

12.  AMIN FAIZATUL UMMAH, S.Ag

13.  Dra. MARSUNI KRISTIAWATI

14.  Drs. NUR SALIM

15.  Drs. HASAN MARSUKI

16.  TUTUS ISTIKHOMAH, S.Pd

17.  EKO PRATIWININGSIH, SE

18.  Dra. SITI KHOFIFAH

19.  SURYADI, S.Pd

20.  ERNA HERAWATI, S.Pd

21.  MOH. HANAPI, S.Pd

22.  MALIK AFAN ALI, S.Pd

23.  IKOATUL ANISAH, S.PdI

24.  MARUPIN, S.Pd

25.  RATNO HERMAWAN, S.Pd

26.  NANIN SUHARMIATI, S.Pd

27.  OCITA DIAN ANTARI, S.Pd

28.  ALFAN EFENDI, S.Pd

29.  ARY AGUNG WICAKSONO, S.Pd

30.  SITI WAFIYAH, S.Pd

31.  ROSICHAH SARI,S.Pd

32.  HANIF ULFAH FAUZIAH, S.Pd

33.  AGE MAHARDIKA GUSTIAN, S.Pd

34.  ANANDA PUTRI FERWIRANI,S.Pd

44. MIFTAHURRAHMAH,S.Pd

45. MOH. SYAFRIAN ABIE, S.Tr.Kom.

46. IHKWAN ADI SURYANTO, S.Pd

47. SITI HAMIDAH

48. ARIKA AMBARWATI


KARYAWAN:

35.  SUDARTO

36.  SITI NGAISAH

37.  MOH. ASROFI

38.  MOHAMMAD MUNDIR SUPRAPTO

39.  IMAM  MUSTAKIM

40.  AGUNG ISWAHYUDI

41.  EKA RAHAYUNINGTYAS

42.  MOH ULIL WAHYUDI

43.  INDIANA ZULFA

========= ========= ==========

Untuk mengisi jurnal bulan Januari - Februari 2024 

atau yang masih perlu melengkapi saja, ikuti tautan berikut: